AB-udvalget

Udvalget til revision af byggeriets aftalesystem (AB-systemet)

Denne side er et lukket kommunikationsforum for AB-udvalget.

For yderligere information om AB-udvalget og revisionen af byggeriets aftalesystem henvises til www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Revision-af-byggeriets-aftalevilkar.aspx